Privacy statement

Privacy beleid

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Datook. Datook verzamelt en verwerkt gegevens, direct en indirect, over zijn bezoekers op zijn website. De gegevens worden verzameld en verwerkt ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering en om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om goede webstatistieken te ontwikkelen.

Gebruik van uw gegevens

Datook respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk is en als zodanig ook wordt behandeld.

Datook kan uw gegevens gebruiken om de informatievoorziening en snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend met uw toestemming worden gebruikt.

Datook zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bij elke inschrijving van de nieuwsbrief bewaart Datook uw gegevens in de administratie en in de back office van een beveiligde server.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de bezoeker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan de Datook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Uw privacyrechten uitoefenen

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand.
Indien u echter geen marketinginformatie wenst te ontvangen van Datook, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@datook.be.

Meer informatie

Over de Privacywet vindt u meer informatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, http://www.privacy.fgov.be Voor concrete vragen, suggesties over de inhoud van deze website, kunt u met Datook contact opnemen via het e-mailadres info@datook.be of per gewone post.

Cookies

Wij gebruiken functionele cookies om het gebruik van ons internet veilingsysteem te faciliteren.

Cookies zijn kleine bestanden die door de website op uw computer worden geplaatst. Hierin worden stukjes informatie opgeslagen die onder meer het bezoek van de website gebruiksvriendelijker maken (door onder meer het onthouden van uw gebruikersnaam).U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De cookies worden gebruikt voor advertising en/of voor tracking van de pagina’s die u bezoekt.

Cookies bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen

Door het gebruik van de website aanvaardt u het beleid van Datook met betrekking tot cookies en andere systemen/applicaties die op geautomatiseerde wijze informatie verzamelen. Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

Eventuele wijzigingen Privacy Statement

Datook behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het is aangeraden om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze privacy beleid. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van Datook, dan kunt u een e-mail sturen naar info@datook.be.